Rondleidingen

Voetgangerszone

Weinig Europese steden hebben de auto met zo veel geestdrift omarmd als Brussel. Na decennia van wanorde gooit het beleid nu eindelijk het roer om en kiest het voor alternatieve mobiliteit en een herverdeling van de openbare ruimte. Maar de weg is nog lang en bij afwezigheid van politieke beslissingen komt de eerste aanzet vaak van onderuit. De voetgangerszone in het centrum van de stad kreeg heel wat weerklank in de media. De herinrichting door SumProject heeft betrekking op de openbare ruimte aan de centrale lanen tussen het De Brouckere- en het Fontainasplein.

Architect : SumProject
Website : sum.be
Official project name : Le piétonnier
Location : From De Brouckère Square up to Fontainas Square
Programme : Public space of the main boulevards in Brussels from rue Saint Michel, north from De Brouckère Square, up to Fontainas Square. Some adjacent streets of the boulevard Anspach are also being redesigned.
Client : Beliris, City of Brussels, Brussels Mobility
Collaboration: B-group – Bureau d’Etudes Greisch sa
Completion : June 2016
Total floor area : n/c
Budget : n/c

19/10 15:00 : rondleiding door Marc Appelmans architect (tweetalig NL/FR).

Reservatie op de website van Arkadia

Rendez-vous plaats:
voor de UGC De Brouckere
De Brouckere Plaats 38
1000 Brussel